FISKE

[alert class=”alert-info”]INFORMATION TILL ALLA FVO:N I ÅNGE KOMMUN

Desinficering av redskap

Sommaren är här och då kommer också fiskare från andra kommuner hit till våra fina fiskevatten. Detta innebär stor risk för spridning av kräftpest och andra fisksjukdomar då man flyttar redskap mellan fiskevatten. Vi har nu lyckats återställa kräftfisket i en stor del av Ljungan och vill naturligtvis inte att kräftfisket ska slås ut igen pga. sjukdomar som kan spridas. Vi vet att det finns kräftpest i vattendragen norr (Indalsälven) och söder (Ljusnan) om Ljungans vattensystem så var uppmärksam på om någon kommer med redskap från dessa och andra vatten för att fiska i Ljungans vattensystem. Det kan gälla båtar, kanoter, flytringar, håvar mm. Vänligen informera era fiskekortsförsäljare om farorna.

Nu finns informationsskyltar angående fara för kräftpest  att hämta hos Håkan Möller. Ring innan ni kommer 070-661 74 38. Skyltarna bör sättas upp på platser där man normalt lägger i båtar eller liknande.

Håkan Möller, Ordf Fiskevårdsgruppen Ånge kommun, 070-661 74 38
Lennart Hedlund, Sekreterare, 070-570 22 90
[/alert]
[alert class=”alert-info”]

Viktig information till er fiskare

Desinficera era redskap
Vi har under flera år kämpat med att sanera våra vatten i Ljungans vattensystem från kräftpest och andra sjukdomar. Nu har vi lyckats. Därför ber vi er att innan ni använder er fiskeutrustning, som beten, håvar, spön, fiskekläder till flytringar och båtar mm. se till att er utrustning är desinficerad.
Frendo (fd Statoil i Borgsjö) har lovat (i mån av tid) att hjälpa till att desinficera båtar och liknande som man avser att använda i Ljungans vattensystem och som tidigare har använts i andra vattensystem. Man kan också får låna sprutan hos Frendo och göra jobbet själv på plats efter instruktion.
Mer information finns hos fiskekortsförsäljarna och hos nedanstående:

Håkan Möller, Ordf Fiskevårdsgruppen Ånge kommun, 070-661 74 38
Lennart Hedlund, Sekreterare, 070-570 22 90
[/alert]

Fiskeparadiset Ljungandalen

Vi har faktiskt ett av världens renaste vatten. I våra vattendrag lever bl.a. öring och flodpärlsmussla, som ställer höga krav på vattenkvalitet. Här finns 21 fiskevårdsområden, alla med en mängd fiskrika sjöar, tjärnar, forsar och vattendrag. Fiska lättillgängligt från strandkanten till en sjö, ta dig ut i båt, flugfiska i bäckar eller ge dig ut på ett flerdagars fiskeäventyr i något av våra naturreservat. Fiska efter stora abborrar i sjöarna, lura upp gammgäddan som gömmer sig i vassen eller kroka på öringen i de strömmande eller stilla vattnen på högre höjder. Du väljer! Oavsett förkunskaper finns det något för alla.

Vi har hela fyra fiskevårdsområden med fritt eller delvis fritt fiske!

Känslan av att vara mitt i naturen, lyssna till skogens ljud och med spänning vänta på nästa hugg är något som alla borde få uppleva. Att sedan göra upp en eld, grilla något gott och lägga sig för natten i en öppen övernattningsstuga är livskvalitet. Vi önskar er en storslagen upplevelse.

FISKERAMPER
Viskans Marina
Fränsta Marina

HANDIKAPPVÄNLIGT
Gottjärn, Komsta Åse FVO

FRITT FISKE
Fritt fiske 2016

FOLDER SPORTFISKE
Folder Sportfiske

Information om alla fiskeområden i PDF:

 

symbolRed= Fritt fiske
symbolBlackRed= Fritt fiske i delar av fiskevårdsområdet
symbolMobil= Köp fiskekort med mobilen

 

01. Stensjö Vildmark 13. Stora och Lilla Grundsjöns FVO
02. Haverö FVO 2016 14. Bjuråker-Norrbo FVO 2016
03. Snöbergs FVO 2016 15. Komsta-Åse FVO 2016 mobilsymbol
04. Ånge FVO 16. Skärvåns FVO 2016
05. Ovansjö By Samfällighetsförening 17. Roggåns FVO 2016
06. Harråns FVO 18. Saxen Munktorp FVO 2016
07. Borgsjöbyn Mellersta FVO 2016 19. Munkbysjöns FVO 2016
8-9. Tälje-Näsets FVO 2016 20. Nedre Gimåns FVO 2016
10. Borgsjöbyn FVO 2016 21. Gissjö FVO 2016
11. Västanå-Östby FVO 2016 Ö Bys SSF
12. Ljunga Södra FVO Ede-Boda FVO 2016

 

 

 

Fiskevårdsområden i Ljungandalen

Haverö FVO Snöbergs FVO Ånge FVO Ovansjö By Samfällighetsförening Harråns FVO Borgsjö Mellersta FVO Tälje-Näsets FVO Borgsjöbyns FVO Västanå-Östby FVO Ljunga Södra FVO Stora och Lilla Grundsjön Bjuråker-Norrbo FVO Komsta Åse FVO Skärvåns FVO Roggåns FVO Saxen-Munktorp FVO Munkbysjöns FVO Nedre Gimåns FVO Gissjö FVO StensjoVildmark

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *